CATALÀ ENGLISH FRANÇAIS MAGYAR ITALIANO
association of best food and traditional markets of Europe

Política de privacitat

Als efectes del que disposa l' article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel que es regula el dret d' informació en la recollida de dades, l' informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d' un fitxer titularitat de XXXXXXX, S.L., amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l' Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de XXXXXXX, S.L. Vostè podrà exercir els drets d' accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a XXXXXXX, S.L., amb adreça CARRER, NUM PIS, CP PROVÍNCIA.
En el cas que Vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.
Barcelona Budapest London Lyon Torino
Emporion
Av. Icària, 145-147
08005 Barcelona
Tel. 93 402 70 00