CATALÀ ENGLISH FRANÇAIS MAGYAR ITALIANO
association of best food and traditional markets of Europe

1r Congrés Internacional de Mercats de Barcelona

El Congrés va comptar amb professionals de diversos àmbits, aportant una visió interdisciplinar sobre el significat, evolució, impacte i trascendència del paper que desenvolupen els mercats.

Mercats de Barcelona va organitzar el 19 de març de 2007 al recinte de Casa Convalescència de la UAB, a Barcelona el primer Congrés Internacional de Mercats de Barcelona. Els conferenciants van abordar el paper dels mercats des de diversos vessants. Per una banda, com a origen de la ciutat (Manel Guàrdia), incidint en el seu paper en la vertebració de les ciutats europees al llarg del temps, i esdevenint eixos motrius des d'una perspectiva econòmica i social. D'altra banda, es va analitzar des de l'àmbit acadèmic (Miguel Usandizaga) l'aportació que la universitat fa al coneixement dels mercats. Va merèixer un especial tractament l'anàlisi de dues remodelacions emblemàtiques empreses a la ciutat de Barcelona, el Mercat de Santa Caterina i el Mercat de la Barceloneta (Benedetta Tagliabue i Josep Miàs). A banda del seu valor arquitectònic, es va destacar el seu impacte socioeconòmic sobre l'entorn més proper, el seu barri.

De forma íntimament relacionada, es tractà també de la revitalització d'espais públics mitjantçant la creació de mercats o la dotació de nous usos i serveis. Steven Davies i Susan Wetzel van permetre abordar el moment actual dels mercats a Estats Units i la funció social que poden arribat a tenir com a motors de promoció econòmica i cohesió social. La Dra. Montserrat Miller va analitzar l'evolució dels mercats a la ciutat de Barcelona, en un context més ampli, relatiu al proveïment de productes frescos, durant el període 1714-1975, relatiu als 261 anys de lluita a Barcelona per a l'autogovernació municipal.

Finalment, es féu referència a la cultura dels mercats i la seva incidència, en la qualitat de vida dels ciutadans a través d'una alimentació sana i equilibrada, fonamentada en el producte fresc, de mercat (Jesús Contreras i Albert Casasa).
Barcelona Budapest London Lyon Torino
Emporion
Av. Icària, 145-147
08005 Barcelona
Tel. 93 402 70 00